Jeg er for tiden ved at sætte mig ind i motivation. Det vil sige hvordan man bedst motiverer sig selv eller andre til at lave en opgave, skrive en artikel eller lignende. Jeg har fra Tim Ferris´s bog om The Four Hour Workweek læst, at man kan sætte sig selv meget korte deadlines. Ferris beskriver at forskning viser at jo længere deadlines man har, jo mere fylder man tiden ud med. Uden at slutproduktet bliver bedre af den grund. Et andet velkendt råd – især for universitetsstuderende – er at arbejde et sted, hvor der er færrest mulige overspringshandlinger, fx på en læsesal eller et bibliotek. Det lader til at skyldes jo flere distraktioner, jo mindre koncentration. Jo mindre koncentration, jo mindre fordybelse.

Men hvad siger den videnskabelige verden? Der må være lavet en masse forsøg, der viser, hvordan vi nemmest kan motivere os selv og andre. I min søgen faldt jeg ret hurtigt over Daniel Pink. Han har skrevet flere bøger om emnet og arbejder derudover også som en karriereanalytiker. Hans forholder sig til drive og motivation på arbejdsmarkedet. Når det kommer til kreative, kognitiv krævende arbejdsopgaver så virker den normale tilgang med en gulerod-på-en-pind ikke. Der er i stedet tre forhold, der gør sig gældende. Autonomi – det vil sige selvstyre. Mastery – det vil sige, det at blive bedre til noget. Og purpose – det vil sige formål. Hvis man har mulighed for at styre sine arbejdsopgaver selv, har mulighed for at blive dygtigere, og der er et større formål med arbejdet, så har man skabt en rigtig god cocktail for drive og innovation. Hør ham forklare det selv.

Her er hans tale fra RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufacture and Commerce) animeret af RSA Animate.

Her er hans tale fra TED 2009.

Læs mere om Dan Pink på hans hjemmeside www.danpink.com/.